Silver Heroes 2016 - Česko a Slovensko

Simply5

Hlavní myšlenka projektu
Jedinečná studie zaměřená na identifikaci obchodně využitelného potenciálu 1/4 české a slovenské populace padesátníků a šedesátníků, kteří jsou držiteli minimálně 50% národního bohatství v obou zemích. Detailní analýza jejich hodnot, životních stylů, potřeb a preferencí napříč 10 oblastmi života. Insighty a konkrétní příležitosti pro relevantní komunikaci a aktivaci značek, produktů a služeb směrem k této cílové skupině. Detailní a neschématická segmentace umožňující identifikovat možné synergie mezi Stříbrnými a hlavními cílovými skupinami značek a služeb.
Cíle projektu
  • Detailní a mnohovrstevnatá segmentace cílové skupiny
  • Hodnoty, insighty, příležitosti k vytěžení potenciálu celé generace a jejích jednotlivých životně stylových segmetnů
  • Detailní popis jejich postojů, potřeb, preferencí a chování v 10 oblastech života a spotřeby: Rodina a přátelé, Práce a seberalizace, Zdraví a péče o sebe, Bydlení, Cestování, média a volný čas, Potěšení a neřesti, Finance a hospodaření, Nakupování, značky a tredy, Komunikace a technologie, Aspirace, obavy a světový názor
  • Stříbrné fenomény: polarizující témata a postoje, rozdělující generaci
  • Detailní národní i komparativní Česko-Slovenský pohled.


Komentáře
5 750 000 Kč
hodnota projektu
575 000 Kč
cena za výstup
Specifikace

Metodika

mix - kvantitativní + kvalitativní

Kvantitativní část – velikost

cca 1200 na zemi

Kvantitativní část – struktura

48-65 let, kvótní z hlediska pohlaví, věku, regionu, velikosti místa bydliště

Kvantitivní část – celkový čas

0:50:00

Kvalitativní část – velikost a struktura

18 etnografických, 10 studiových hloubkových a 10 expertních rozhovorů, včetně on-line deníčků

Kvalitativní část – celkový čas

2:00:00

Značkové řešení

SimpSense(c) - analýza potřeb, hodnot, segmentace, SimplyTalk - on-line deníky/mikro-komunita

Formát výstupu

Detailní, formální report, Video report, Prezentace (pptx only), Prezentace (pptx + osobní nebo přes video/web), Beletrizovaná zpráva-publikace