Revenue 2030?

Hlavní myšlenka projektu
Stárnutí populace znamená míň peněz na spotřebu a větší pravděpodobnost, že se zadrhne stroj, ve kterém se točí kolečka našeho businessu. Naši zákazníci utratí většinu svých peněz během aktivní fáze života. Až vstoupí do důchodové fáze, která se bude stále prodlužovat, jejich "penězovody" vyschnou. Na to, co by chtěli mít, si nevydělají, a stěží najdou dost na to, co budou nezbytně potřebovat. Jak předejít tomu, aby se nestalo, že: - Papírově "stará“ a stále početnější populace bude žít déle, ale bez peněz. - Rozvoj AI sníží šanci na zaměstnání v důchodovém věku a tím zmizí i možnost mít v důchodu příjem. - Menšinová ekonomicky aktivní část populace masu náročných ‘starců’ neuživí. Tušíte dnes, na kolik Vás přijde den, týden nebo měsíc života v době, kdy nám bude třeba 60 nebo 70? Odkládáte pravidelně dost na to, abyste na to vůbec měli? Víte, že život vašeho sedmdesátiletého já závisí kriticky na tom, jak si na tyhle otázky odpovíte už dnes…? Jedno je jisté - podle demografů prožijeme stáří jinak, a hlavně ho budeme žít mnohem déle než předchozí generace. Nikdo se ale nezabývá tím, jak budeme to dlouhé, aktivní staří financovat. Je to důležité nejen pro každého z nás osobně, je to důležité i pro budoucí byznys naprosté většiny B2C firem (a to nejen těch finančních).
Cíle projektu
  • Jak naučíme dnešní a zítřejší Čechy v produktivním věku odkládat stranou prostředky schopné za 20-60 let zaplatit cenu jejich stáří?
  • Co musíme udělat pro to, aby pro ně bylo snadnější v tom dlouhodobě setrvat a vytvořit si zvyk?
  • Jak je vyburcovat a přeformátovat jejich současný mindset, aby se do něčeho takového byli vůbec ochotní pustit?
  • Jak velká je obchodní příležitost v našem businessu, když se nám něco takového podaří?


Komentáře
Projekt zajímá tyto členy