RedNex(t). Studie Vesničana 2.1.

Simply5

Hlavní myšlenka projektu
Obyvatelé malých sídel (do 5K obyv.) jsou velkou a přitom značně specifickou skupinou, která se často ocitá mimo hledáčky značkového cílení, mimo každodenní dosah moderního trhu, sales-force, pobočkových sítí, infrastruktury, atd. A přesto realizují výraznou část objemů spotřeby, jsou klienty řady vašich služeb. Část transakcí a spotřeby realizují na tradičním trhu, část (jak velkou?) přenášejí na on-line, utrácejí ve spádových městech a v neposlední řadě je obsluhuje i D2D. Za posledních 20 let se přitom měnila i skladba této populace a představa tradičního "vesničana" se komplikuje. Jak žijí? Jaké mají hodnoty a aspirace? Které jejich potřeby zůstávají nenaplněné a které lze naplnit více nebo revolučněji? V čem tkví jejich potenciál a jak ho odemykat? Jak je obsloužit? Z města? On-line? V kamenných obchodech? Jinak?
Cíle projektu
  • Mapování životních postojů, zkušeností, ideálů a spotřebitelského a nákupního chování
  • Postoje a chování v důležitých oblastech jejich života a životního stylu (rodina, zdraví, finance, mobilita, mediální komunikaci, atd.)
  • Identifikace potenciálu a jeho popis, pojmenování aspirací, potřeb a preferencí, ať už naplněných nebo přehlížených
  • Mapování komunikačních cest (s ostatními, s firmami, značkami a poskytovateli služeb) a preferovaných nákupních zvyklostí, kanálů, atd.
  • Segmentace a identifikace klíčových příležitostí pro Klienty studie


Komentáře
Projekt zajímá tyto členy
Specifikace

Metodika

mix - kvantitativní + kvalitativní

Kvantitativní část – velikost

1600

Kvantitativní část – struktura

Kvótní výběr s důrazem na maximální míru reprezentativity v dané cílové skupině. Kombinace CAWI a CAPI v poměru 6:4 s cílem zajistit co nejobjektivnější a nejreprezentativnější pohled.

Kvantitivní část – celkový čas

0:50:00

Kvalitativní část – velikost a struktura

Desk (analýza dostupných akademických a statistických dat a mediálního obsahu, Case studies 14-18 domácností: kombinace etno rozhovorů, on-line deníků, zúčastněného pozorování, analýzy fotografií a výdajů, 10 rozhovorů se stakeholdery (zastupitelé, místn

Kvalitativní část – celkový čas

4:00:00

Značkové řešení

SimpSense(c) - analýza potřeb, hodnot, segmentace, SimplyTalk - on-line deníky/mikro-komunita

Formát výstupu

Detailní, formální report, Summary, Topline report, Prezentace (pptx + osobní nebo přes video/web), Workshopy, Návazné analýzy, atd. (nejsou součástí nabídky)