Nefinanční reporting

Hlavní myšlenka projektu
Evropská směrnice o nefinančním reportingu (Directive 2014/95/EU) je platná pro všechny firmy nad 500 zaměstnanců od roku 2017. Má mimo jiné poskytnout investorům a veřejnosti informace o tom, jakým způsobem velké korporace přistupují k řízení dopadů své činnosti na společnost (společenská odpovědnost), životnímu prostředí a korupci, a jaké mají v těchto oblastech výsledky.
Cíle projektu
  • Zajistit podklady pro část Nefinančního reportingu, která se týká toho, jak veřejnost vnímá firmu s ohledem na dopady její činnosti na společnost. Změřit očekávání veřejnosti v této oblasti a zjistit, jak jednotlivé firmy tato očekávání naplňují.
  • Připravit výzkum pro opakované měření roční frekvencí výstupů
  • Zajistit měření na populaci i zaměstnancích firmy, pro kterou se výzkum realizuje.


Přidat další cíle
Komentáře
Projekt zajímá tyto členy