Kupní síla a cenová citlivost obyvatel ČR

Hlavní myšlenka projektu
Aby u vás zákazník utratil je ovlivněno nejen vaší nabídkou ale i kupní silou zákazníka a jeho cenovou citlivostí. Existují bohaté i chudé regiony a nákupní chování jejich obyvatel se dramaticky liší a při tom přímo ovlivňují obchodní výsledky vaší společnosti. Detailní poznání kupní síly a cenové citlivosti obyvatel České republiky a vašich klientů umožňuje přímo identifikovat klíčové obchodní příležitosti, přesnější definici obchodních KPI a lepší poznání zákazníka. Kupní síla a cenová citlivost popisují potenciál obyvatelstva konzumovat zboží a služby a radikálním způsobem ovlivňují a popisují celkové nákupní chování. Díky jejich poznání na lokální úrovni obcí je možné zjistit povahu trhu a tím i lépe nastavovat prodejní cíle, srovnávat výkonnost prodejních regionů a díky tomu činit kroky, které vedou k jejich lepšímu obchodnímu vytěžení.
Cíle projektu
  • srovnání obchodní výkonnosti regionů s jejich reálným potenciálem
  • segmentace území a identifikace klíčových příležitostí pro klienty studie
  • určení reálné kupní síly a cenové citlivosti pro jednotlivé obce
  • hodnocení trhu práce a životních podmínek v regionech
  • zmapování příjmů obyvatelstva České republiky na úrovni jednotlivých obcí


Přidat další cíle
Komentáře
Projekt zajímá tyto členy