GfK Hot Spots Analysis

GfK Czech

Hlavní myšlenka projektu
Nástroj na podporu strategického rozhodování o rozvoji obchodních aktivit, jejich lokalizaci a optimalizaci na území České republiky.
Cíle projektu
  • Zhotovení komplexního geomarketingového nástroje sloužícího ke strategickému rozhodování o rozvoji obchodních aktivit, jejich lokalizaci a optimalizaci na území České republiky do úrovně konkrétních míst v obcích.
  • Vytvoření detailní mapy ČR s obchodním potenciálem jednotlivých lokalit uvnitř měst.
  • Identifikace a možnost porovnávání potenciálu libovolných konkrétních lokalit - v rámci měst i napříč městy v ČR.
  • Univerzalita mapového nástroje založená na možnosti uzpůsobit výsledný potenciál (atraktivitu) lokalit podle požadavků konkrétních obchodních aktivit či záměrů (na základě individuálního nastavení vah jednotllivých parametrů - atraktorů i dopravní exponovanosti - podle jejich významnosti pro daný druh byznysu).
  • Podpora pro řízení a expanzi pobočkové sítě včetně tipování lokalit pro franchizu.


Komentáře
Specifikace

Metodika

Mapový produkt založený na rozsáhlých databázových zdrojích

Formát výstupu

Mapové výstupy