Co bude následovat po CROWDFOUNDINGU?

Hlavní myšlenka projektu
Crowdfounding / crowdsourcing výrazně změnil způsob, kterým přemýšlíme nad obchodními mechanikami a otevřel zcela nečekané směry podnikání. Nicméně stále existuje pevná hranice mezi REALIZÁTOREM projektu a INVESTOREM (tzv. backer). Jak bude vypadat další podoba CROWDFOUNDINGU? Budou se podílníci reálně podílet na realizace a provozu projektů? Dokážeme toto předpovídat a už dnes toho využít?
Cíle projektu
  • Určit, jak (a zda) poroste ochota investora co-foundovat projekt, pokud se mu nabídne možnost podílet se přímo na jeho realizaci.
  • Jak mohou / budou vypadat nové formy crowdfoundingu a jaká bude role "investorů"
  • Navrhnout možnosti efektivního využití crowdfoundingových mechanik ve stávajících businessech
  • Vymyslet 2-3 obecné byznys modely fungování v "post-crowdfundingové" ekonomice.


Přidat další cíle
Komentáře
Projekt zajímá tyto členy