FAQ

Proč to vzniklo?

Pořádný Projekt je drahý, má-li být hluboký a objevný. Chcete-li ho mít poctivě a kvalitně udělaný, je třeba najmout dobré a tudíž drahé lidi. Stroje je na(ne)štěstí (volba je na Vás) nedokáží nahradit. Ale ani ty největší firmy si někdy nemohou dovolit probádat zajímavé téma, protože na to nemají dostatečné rozpočty. Proto Chceme vhledy do zajímavých témat zpřístupnit co nejširší skupině Klientů, kteří díky tomu mohou na trh přinášet ještě lepší inovativní řešení, která přispějí k lepšímu životu nás Čechů.

Jak to celé funguje?

Platforma umožňuje všem zaregistrovaným Klientům rychlý a jednoduchý přístup k nabízeným Projektům všech zaregistrovaných Dodavatelů. Zároveň umožňuje Klientům vypsání Návrhů pro Projekty.

Všichni návštěvníci Platformy získávají přístup k agregované a zobecněné znalosti z proběhlých Projektů, případně k informacím o životě Čechů, které je agregováno z otevřených zdrojů. Už nebudete muset gůglovat po Internetu:-)

Kdo je Klient a kdo je Dodavatel?

Klienti: skupina, která “poptává” projekty, ať už formou “nadhazování” a zpřesňování Návrhů nebo přihlášením se k již vypsanému Projektu. Typickými klienty jsou pracovníci mrktg oddělení B2C společností, zástupci médií zajímající se o určitá témata případně startup scéna snažící se získat vhled do svého zákazníka pro lepší design své nové služby/produktu.

Dodavatelé: skupina, která je schopná zrealizovat poptávku ve formě Návrhu Projektu. Typicky se jedná o agentury na výzkum nebo monitoring trhu, co-creation platformy vytvářející nové služby/produkty, digitální komunity schopné realizovat Projekt na svých členech, digitální agentury monitorující chování na Internetu případně společnosti poskytující konzultace v oblasti marketingu, sales nebo distribuce.

Platforma rozdílnými právy rozlišuje registraci Klient a registraci Dodavatel a neumožňuje registraci Klient i Dodavatel.

Co je Návrh a co je Projekt?

Návrh: Pokud nabídka Projektů nepokrývá téma, které Klienta zajímá, může ho registrovat jako Návrh. Pouze Klienti tak mohou navrhovat/registrovat Návrhy, okolo kterých by rádi realizovali Projekt, ale nemají na něj např. vyhrazený rozpočet (ať už fakticky nebo je podobný projekt příliš drahý).

K Návrhu se mohou přidružovat pouze další Klienti. Klienti mohou Návrh také jenom “sledovat”.

Projekt: Dodavatelé mohou do Platformy “přihlašovat” své Projekty, které chtějí realizovat, a o kterých jsou přesvědčeni, že po ně existuje na trhu poptávka. Přihlášení (registrace) Projektu znamená vyplnění předdefinovaného formuláře, který popisuje Projekt.

K financování Projektu se Klienti mohou přihlásit virtuálním nákupem 1 nebo více podílů. Případně mohou pouze Projekt sledovat a Platforma jim bude posílat informaci o všech případných změnách daného Projektu.

Všechny Návrhy a Projekty jsou volně dostupné všem návštěvníkům Platformy ovšem bez jakýchkoliv možností participace.

Jaká je životnost Projektu?

Každý Projekt má při své registraci přesně vymezený čas, po který “shání” financování. Projekt, který v daném čase nesehnal své financování, má právě 1 šanci na prodloužení termínu financování o právě 50% původního času pokud sehnal alespoň 50% celkové ceny. Potom vypadává ze seznamu Projektů, ale zůstává v seznamu nezrealizovaných projektů, ke kterému mají všichni volný přístup.

Spuštěný (nebo již dodělaný) Projekt zůstává vystaven po dobu 12 měsíců od svého data dokončení, aby k němu mohli přistupovat další Klienti.

Jak se registruje Projekt?

Registrace znamená vyplnění předdefinovaného formuláře, který obsahuje tato pole: Jméno Dodavatele, Hlavní cíl projektu, Detailní cíle projektu, Design projektu, Rozsah, Struktura vzorku, Seznam využitých proprietárních řešení Dodavatele, Forma výstupu, Forma prezentace, Doba zpracování, Celková cena projektu a Dodavatelem očekávaná doba, po kterou chce mít Projekt na Platformě vystaven.

Jaké Projekty se hodí na Platformu?

Naše diskuze s Klienty ukázala, že Platforma je vhodná pro obecná témata mapující změny v chování zákazníků, nové trendy zasahující více kategorií, velké kategoriální vhledy, monitoringy trhů, workshopy nad tématy nebo dokonce i malé konference.

Je dobrá pro kvalitativní výzkumné sondy stejně tak pro rozsáhlá kvantitativní měření. Je naprosto ideální pro nabídku nových metod, které chcete do trhu pustit. A je naprosto nejlepší pro drahé projekty, protože je dokáže Klientům zlevnit!

Fantazii se ale meze nekladou:-)

Jaká témata se hodí pro Platformu?

Vlastně úplně všechna - mohou-li být z Vašeho pohledu výsledky sdílené s ostatními a budou-li mít výsledky pro ostatní nějakou hodnotu.

Ale naprosto nejlepší téma je to, které Vás zajímá a chcete se k němu dostat co nejlevněji. Sleva 90% není k zahození, ne?

Jak se zkonvertuje Návrh do Projektu?

Jakmile Klient-autor Návrh uzavře je Návrh podstoupen všem na Platformě zaregistrovaným Dodavatelům ke zpracování Nabídky. Nabídky jsou předloženy Klientu-autorovi do 7 dní a ten z nich vybere Dodavatele.

Platforma následně informuje Dodavatele, že byl vybrán pro realizaci Návrhu a vyzve ho ke konverzi Návrhu do Projektu doplněním všech požadovaných detailů. Tím Návrh získává status Projektu a chová se jako každý jiný Projekt.

Jak Platforma umožňuje generování společných Návrhů?

Každý Klient má možnost navrhnout případný Projekt. Tím se stává Klientem-autorem. Pokud bude takový Klient-autor chtít, může dát ostatním Klientům možnost “přidružení”. Přidružení znamená otevření (možnost editace) dodatečných polí registračního formuláře Návrhu (tj, je možné připsat další cíl(e) Projektu nebo připsání dodatečných parametrů Projektu - viz pole v registračním formuláři Projektu). Autor Návrhu může kdykoliv možnost “přidružení” vypnout a tím prohlásit Návrh za uzavřený.

Z čeho Platforma žije?

Hlavním zdrojem příjmů Platformy je podíl z prodeje Projektů. Finální cena jednoho podílu Projektu tak vzniká jako cena daná Dodavatelem vydělená 10 a vynásobená 1,2. Pokud se jedná o již hotový Projekt obsahuje jeho cena již podíl z prodeje.

Platím něco za registraci do Platformy?

Kdepak, neplatíte nic. Zdroje příjmu Platformy jsou jinde. Vše je zdarma - tedy pokud se jako Klient nerozhodnete pro nákup jednoho nebo více podílů pro Vás zajímavého Projektu.

Proč je cena Projektu rozdělena právě na 10 dílů?

Není za tím žádný extra-special výpočet. Jen nám přijde super nabídnout jakýkoliv Projekt s 90% slevou:-)

Mohu si koupit víc než 1 díl Projektu?

Ano! Typicky se jedná o situace, kdy Vás Projekt extrémně zajímá, ale jeho financování je zajištěno pouze z 80-90%. V tom případě je možné buď přesvědčit další Klienty k participaci (Platforma Vám umožňuje vše sdílet na LinkedIn a Twitter) nebo přikoupit další díl. Obě cesty vedou k zafinancování pro Vás zajímavého Projektu.

Jak dlouho shání Projekt financování?

Závisí na rozsahu a tématu. Nicméně typické doby jsou 30, 45 a 60 dní s tím, že každý Projekt má právě 1 šanci na prodloužení termínu financování (o právě 50% původního času) pokud sehnal alespoň 50% financování.

Může si kdokoliv zakoupit/spolufinancovat Projekt?

Platforma je otevřené tržiště, umožňující všem registrovaným Klientům spolufinancovat nebo zakoupit Projekt. Dodavatelé tudíž nemohou nakupovat konkurenční Projekty.

Jak bude hlídána kvalita Projektů?

Každá registrace Projektu je schvalována Platformou. Tím chceme zabránit tomu, aby se spouštěli nedostatečně zadefinované Projekty.

Každý Projekt je Klienty po své realizaci hodnocen stejně jako jsou hodnoceni např. řidiči Uberu (hvězdičky 1-5). Z (individuálního klientského) hodnocení Projektů daného Dodavatele se prostým průměrem vypočítává rating Dodavatele.

Hodnocení Projektu se zobrazuje v seznamu Projektů, tj. je viditelné pro Projekty mladší 12 měsíců. Nicméně hodnocení Dodavatele se počítá ze všech jejích Projektů bez ohledu na jejich stáří.

Platforma nebude poskytovat služby Dodavatelům, jejichž rating bude dlouhodobě horší než 4.0. Pokud hodnocení Projektu skončil s průměrem menším než 4.0, posílá Platforma Dodavateli info, že příští projekt musí skončit s průměrem 4.0+ jinak hrozí zrušení registrace Dodavatele.

Proč nejsou také hodnocení Klienti?

Ale jsou:-) Ale hodnocení Klientů probíhá neveřejnou formou a je založeno na jiných principech.

Pokud Klient neuhradí svůj podíl/podíly za jím spolufinancovaný Projekt (informaci dává Dodavatel Platformě), je Klient Platformou upozorněn, že jeho další přihlášení se k Projektu nebude započítáno do financování Projektu. Pokud bude takový Projekt realizován (sežene financování) a Klient opět neuhradí svůj podíl je registrace takového Klienta zrušena a Klient je o této akci informován.

Proč bychom měli vlastně Projekty nabízet přes Wissenberk.net?

To je čistě na Vás! Nemusíte nic, můžete, cokoliv chcete:-)

Myslíme si, že v konečném důsledku šetří Platforma zdroje - čas, peníze a nervy.

Tím, že umožňuje koncentraci nabídky a poptávky na jedno místo. Dodavatelé nemusí obcházet Klienty s nabídkou Projektu, který třeba nakonec nezrealizují (zbytečné náklady); Klienti nemusí trávit čas hledáním možností, jak získat informace o zákaznících a dalšími a dalšími meetingy s Dodavateli.

Platforma zároveň jednoduše ukazuje, o které Návrhy a Projekty je na trhu zájem a tím umožňuje relevantnější nabídku.

Ale naprosto nejlepší na tom je, že můžeme společně dojít k hlubšímu pochopení českých zákazníků a to za zlomek toho, kolik by to celé stálo!:-)

Co se stane, když Projekt sežene víc než 10 dílů během doby, kdy shání financování?

Hlavně budeme všichni vědět, že to Projekt pokrývá téma, zajímavé pro trh!

Ale bylo by fér, něco Klientům Projektu vrátit, ne? Vždyť není nad slevu větší než 90%;-)

Takže to bude vypadat takhle:
Pokud budou u takového Projektu Klienti, kteří koupili víc než 1 podíl, dostanou 50% slevu z druhé podílu resp 80% slevu z třetího a dalšího podílu. To samozřejmě předpokládá dostatek financí na Projektu. Pokud je takových Klientů víc, přednost dostává Klient, který financoval Projekt dřív.

Až budou vypořádáni Klienti s více než 1 podílem a stále zůstane přebytek financí, dostane 50% slevu Klient-autor, pokud takový existuje.

Pokud stále zůstává přebytek financí, jsou připsány k dobru Dodavatele Projektu.

Může Dodavatel utržit víc než kolik je cena Projektu?

Rozhodně ano! Registroval-li Dodavatel Projekt s atraktivním tématem a zúčastní-li se ho více než 10 Klientů, jde celý obrat Projektu za Dodavatelem. Pokud je Projekt iniciován Klientem-autorem, je tomuto Klientovi poskytnuta sleva 50% na jeho 1. podíl.

Jaký je rozdíl mezi Projektem na Wissenberk.net a klasickým syndikovaným Projektem?

V konečném důsledku jsou si podobný - oba typy jsou nabízeny Dodavatelem různým Klientům. Ohromný rozdíl je ale v efektivitě prodeje a generování Projektů. Plaforma je designována jako responzivní, otevřená, s maximálním pokrytím jak Dodavatelů tak Klientů.

Umožňuje spolupráci na zajímavých tématech a tím podporuje vznik jednotlivých Projektů. Chceme, aby Projekty z Wissenberk.net byly základem firemních strategií a měly pro Klienty jednoznačnou hodnotu.

Jak nejlépe zajistit, aby Projekt sehnal financování ve vymezeném čase?

Naprosto nezbytnou součástí je participace Dodavatele a Klientů a jejich ochota aktivně šířit své odhodlání Projekt realizovat. Platforma pro sdílení jejich odhodlání vytváří co nejlepší podmínky - jedním klikem můžete sdílet na LinkedIn a Twitteru. Úspěch každého Projektu je přímo závislý na počtu Klientů zaregistrovaných do Platformy. Proto je nejlepší podporovat registraci každého Klienta z okolí všech Dodavatelů.

Zároveň je pro Klienty poměrně atraktivní nabídnout každému z nich nějakou exkluzivní část, která celý Projekt více zpersonalizuje pro daného Klienta.

Jak probíhá fakturace pro přihlášení se k Projektu?

Objednáním podílu/ů na Projektu si Klient závazně objednává daný Projekt. Pokud Projekt sehnal financování, je seznam zúčastněných Klientů (a jejich podíly přepočítané na peníze, zaslán Dodavateli k fakturaci. Dodavatel následně zasílá faktury podle fakturačních údajů Klienta (včetně Objednávkového čísla je-li třeba). Platforma neumožňuje “odhlášení se” od Projektu.

Existují nějaké Všeobecné podmínky používání Platformy?

Ano, existují. S Podmínkami musí souhlasit každý Klient, který si chce objednat podíl na Projektu. V ten moment se mu Podmínky objeví a on musí kliknout na “Souhlasím”. Podmínky pokrývají vše, co je zde v FAQ rozděleno v jednotlivých otázkách.

Mohu se připojit k již zafinancovanému Projektu?

Rozhodně ano! Zafinancované Projekty jsou po dobu 12 měsíců stále vystaveny na Platformě a Klienti k nim mohou přistupovat objednáním právě 1 podílu. Tím se okamžitě dostávají k výstupům Projektu a Platforma předává Dodavateli info k fakturaci.

Připojení k Projektu po termínu jeho financování nemá vliv na cenu podílů již participujících Klientů.

Jak jsou Projekty dodávány?

Každý Projekt má od začátku jasně nadefinované výstupy, které Klient Projektu dostane. Aby byla zajištěna okamžitá dostupnost výstupů z Projektu, obsahuje Platforma knihovnu výstupů z Projektů. Dodavatel Projektu nahrává výstupy do knihovny v den dokončení Projektu. Platforma hlídá dodávku podle termínu dodání, který byl na Projektu slíben.

Knihovna výstupů slouží i pro Klienty, kteří se rozhodli přihlásit k již zrealizovanému Projektu. Po přihlášení si z knihovny mohou okamžitě stáhnout výstupy Projektu.

Knihovna umožňuje max 5 downloads pro 1 registraci Klient.

Kdo je vlastníkem Projektu?

Je-li Projekt iniciován Klientem-autorem, je autorem (má autorská práva) k danému Projektu. Je-li Projekt iniciován Dodavatelem, je autorem Projektu Dodavatel. Výstupy z Projektu může pro své účely využívat pouze Klient, který si objednal alespoň jeden podíl. Platforma má právo využívat informace z Projektů pro svou propagaci, tj. především pro Zprávy o životě Čechů.

Může Dodavatel prodávat stejný Projekt i mimo Platformu?

Může, pokud se jedná o Projekt, který “nesháněl” na Platformě financování, tj. byl zrealizován už před jeho registrací na Platformu. Pokud ale Projekt “žádá” o financování na Platformě, stává se Platforma exkluzivní prodejní kanál daného Projektu.

Může Dodavatel prodávat na Platformě již hotový Projekt?

Rozhodně ano! Projekt zaregistruje jako každý jiný Projekt, nastaví cenu a Platforma ho prohlásí za již zafinancovaný. Projekt se na Platformě chová podle pravidel zafinancovaného Projektu, ale Platforma pro takový Projekt neslouží jako exkluzivní prodejní kanál.

Jak si to mám všechno pamatovat?

Platforma je velmi responsivní, tj. pravidelně komunikuje e-mailem se zaregistrovanými Klienty i Dodavateli o všech důležitých událostech na Platformě a na Projektech, které Klient sleduje nebo se k nim připojil.

Koho mohu kontaktovat, pokud mi není něco jasné?

Stačí napsat na lukas@wissenberk.net ale velmi často stojí za to přečíst si všechny detaily k Projektu. Na základě Vašich přímých dotazů se budeme snažit všechny nepochopitelnosti odstranit, aby se Vám i nově registrovaným uživatelům používala Platforma co nejpříjemněji.

Všechna Vaše doporučení a postřehy jsou vítány! Have fun:-)