Hledáme další cíle

Advisory day: Building A Differentiating Customer Experience

Drawing on the global research, client insights, and relevant consumer market data, the Forrester analyst team will prepare a PowerPoint deliverable and present the key findings in an inspiring and interactive onsite advisory session.
Hledáme dodavatele

Propojení on-line a off-line světa u Millennials a Gen Z?

Všichni padáme do pasti stereotypu: Mladí už "jedou" pouze on-line. Jako kdyby mladí neexistovali v reálném světě. Ale oni v "oflajnu" dělají hromadu činností a hodně z nich určitě i rádi! Ale které to jsou? Všude slyšíme, že se mladí baví v "onlajnu". Umí se ještě (za)bavit v offline světě? Pokud ano, jak to dělají? Jde jim do takové zábavy nějak vklouznout? Jak a kudy? Mladí přece chodí na "párty". Ta je stále off-line. Ale jak i do takovéto "starodávné" činnosti vpadává online svět? A proč? Jak se do off-line světa mladých infiltrovat online? A jak do jejich on-line světa infiltrovat off-line svět? Jak se u mladých propojuje on-line a off-line?
Hledáme podílníky

Co bude frčet v následujících letech?

Letošní Consumer Electronics Show (CES) v Las Vegas představil celou řadu nových spotřebních technologií. Některé z nich se ukážou jako transformační, zatímco jiné nikdy neuvidí denní světlo. Projekt by měl poskytnout kvalifikované rozhodnutí na základě "kolektivní moudrosti" o tom, zda vyvíjet produkty a služby, které využívají těchto vylepšení/technologií. Měl by předpovědět úspěšnost těchto technologií během příštích 3 let - od inteligentního zubního kartáčku, přes čidla v oděvech sledujících zdravotní stav nebo způsobů autonomního řízení aut po roboty reagující na výrazy obličeje a zvuky nebo drony doručující Vaši pizzu.
5. 5. 2017
konec rezervace
666 660 Kč
hodnota projektu
28. 4. 2017
dodání výstupů
66 666 Kč
cena za podíl
Hledáme další cíle

Co bude následovat po CROWDFOUNDINGU?

Crowdfounding / crowdsourcing výrazně změnil způsob, kterým přemýšlíme nad obchodními mechanikami a otevřel zcela nečekané směry podnikání. Nicméně stále existuje pevná hranice mezi REALIZÁTOREM projektu a INVESTOREM (tzv. backer). Jak bude vypadat další podoba CROWDFOUNDINGU? Budou se podílníci reálně podílet na realizace a provozu projektů? Dokážeme toto předpovídat a už dnes toho využít?
Hledáme podílníky

Mýty, které ničí marketing a výzkum trhu, a jak s nimi zatočit

Marketing a výzkum trhu pracuje hodně s koncepty, které jsou již překonány, nebo dokonce nikdy ve skutečnosti neexistovaly (Lovemarks, Philip Kotler). Marketing i výzkum trhu začal v poslední dekádě opouštět tyto mýty. Tento training a workshop má za cíl demonstrovat irelevanci některých konceptů jako loajalita, brand equity, sociální média jako budoucnost marketingu atd. Cílem však není pouze destrukce, ale i naznačení cesty ven z této situace. Ukážeme si jakou marketingovou a výzkumnou filozofii praktikuji firmy, které se již rozhodly překročit Rubikon a aplikují přístupy reflektující reálne chování zákazníků a nové vědecké přístupy jako je neuroscience, behaviorální věda, nudging atd.
1. 4. 2017
konec rezervace
108 000 Kč
hodnota projektu
29. 4. 2017
dodání výstupů
10 800 Kč
cena za podíl
Hledáme podílníky

Jste pro zaměstnance nejlepší z nejlepších?

Požadavky zaměstnanců na své zaměstnavatele a na svou práci se dramaticky mění. V bitvě o nejlepší lidi vyhrajou ti, kteří se budou schopni požadavkům přizpůsobit. Ale které firmy to v současné době jsou? Od kterých firem se mohou personalisti a management učit? Je zřejmé, že v různých regionech České republiky jsou požadavky různé. V kterém regionu ale co vyzdvihnout? To je velká výzva pro firmy s pobočkami po celé republice. Smyslem projektu je poznat vlastní pozici mezi zaměstnavateli v oboru, ale i napříč obory. Najít ty, kteří jsou nejlepší v různých částech Česka a od nich se poučit, abyste si mohli ve vlastní firmě udržet ty nejlepší lidi a zároveň trhu získávat ty nejlepší lidi. Proto potřebujeme identifikovat nejlepší zaměstnavatele v Česku (z pohledu zaměstnanců) a v jednotlivých krajích Česka.
27. 3. 2017
konec rezervace
2 160 000 Kč
hodnota projektu
1. 7. 2017
dodání výstupů
216 000 Kč
cena za podíl
Hledáme podílníky

Jste pro zákazníky nejlepší z nejlepších?

Kdo je vlastně konkurence v dnešní době? Konkurence vůbec nemusí být ve vaší kategorii. Zákaznická zkušenost se je “tekutá”, přelívá se od firmy k firmě, od kategorie ke kategorii. Proto více než kdy jindy platí slova čínského vojevůdce Sun-c: "Jestliže znáš svého nepřítele a znáš-li sám sebe, nemusíš se bát o výsledek stovky bitev”. Smyslem projektu je poznat vlastní pozici mezi zákazníky (měřeno přes Net Promoter Score - NPS) a dosáhnout zlepšení na základě srovnání s konkurencí. Na trhu v současné době chybí společný projekt, který by porovnával NPS jednotlivých firem na trhu napříč různými kategoriemi. Díky projektu zjistíte, od koho se opravdu učit, jakých vlastních předností využívat a jaké vlastní nedostatky potlačovat. Projekt vás osvobodí od zajetí vlastní kategorií a zprostředkuje Vám poučení z 10 jiných kategoríí: banky, pojišťovny, telekomunikace, utility, automotive, supermarkety, e-shopy, developeři, logistické služby, food – výrobci jídla, nápojů a (jako perlička) město, kde žiji.
25. 3. 2017
konec rezervace
1 800 000 Kč
hodnota projektu
1. 6. 2017
dodání výstupů
180 000 Kč
cena za podíl
Hledáme podílníky

Digiczech [digíček]

Digiczech je jediná studie, která vám dá ucelený přehled o tom, jaká zařízení, jaké sociální sítě a jaké cesty pro spojení se značkami využívají Češi starší 10 let. Ano, DESETI let! V řadě digitálních studií totiž chybí mladší cílová skupina, která je nejen klíčová pro řadu značek, ale především nám často ukazuje přicházející trendy. Ostatně na ně se ve studii zaměříme a zjistíme, co na rozšířenou a virtuální realitu, beacons či sdílenou ekonomiku říkají Češi. A to tak, abyste věděli, co má smysl využít v dalším marketingu.
18. 3. 2017
konec rezervace
748 800 Kč
hodnota projektu
5. 5. 2017
dodání výstupů
74 880 Kč
cena za podíl
Hledáme další cíle

Kupní síla a cenová citlivost obyvatel ČR

Aby u vás zákazník utratil je ovlivněno nejen vaší nabídkou ale i kupní silou zákazníka a jeho cenovou citlivostí. Existují bohaté i chudé regiony a nákupní chování jejich obyvatel se dramaticky liší a při tom přímo ovlivňují obchodní výsledky vaší společnosti. Detailní poznání kupní síly a cenové citlivosti obyvatel České republiky a vašich klientů umožňuje přímo identifikovat klíčové obchodní příležitosti, přesnější definici obchodních KPI a lepší poznání zákazníka. Kupní síla a cenová citlivost popisují potenciál obyvatelstva konzumovat zboží a služby a radikálním způsobem ovlivňují a popisují celkové nákupní chování. Díky jejich poznání na lokální úrovni obcí je možné zjistit povahu trhu a tím i lépe nastavovat prodejní cíle, srovnávat výkonnost prodejních regionů a díky tomu činit kroky, které vedou k jejich lepšímu obchodnímu vytěžení.
Hledáme další cíle

Nefinanční reporting

Evropská směrnice o nefinančním reportingu (Directive 2014/95/EU) je platná pro všechny firmy nad 500 zaměstnanců od roku 2017. Má mimo jiné poskytnout investorům a veřejnosti informace o tom, jakým způsobem velké korporace přistupují k řízení dopadů své činnosti na společnost (společenská odpovědnost), životnímu prostředí a korupci, a jaké mají v těchto oblastech výsledky.
Výstupy publikovány

Czech Consumer Values

Unikátní studie nabízí pohled na základní hodnoty, postoje a životní styl českých spotřebitelů. Pomůže vám pochopit, v čem je český zákazník jedinečný v porovnání se světem. Studii tak můžete využít jak pro nastavení firemních strategií, tak taktických postupů jejich dosažení díky pochopení specifických odlišností, např. pro lokalizaci komunikačních a jiných marketingových aktivit vaší firmy.
1 140 000 Kč
hodnota projektu
114 000 Kč
cena za výstup
Hledáme podílníky

GfK Hot Spots Analysis

Nástroj na podporu strategického rozhodování o rozvoji obchodních aktivit, jejich lokalizaci a optimalizaci na území České republiky.
15. 2. 2017
konec rezervace
2 820 000 Kč
hodnota projektu
15. 2. 2017
dodání výstupů
282 000 Kč
cena za podíl
Výstupy publikovány

První průzkum českých milleniálů

Průzkum zjistil, jaká je generace českých milleniálů a v čem se liší od starší generace X. Průzkum dává návod k tomu, jak s milleniály komunikovat a jak jim nabízet zboží a služby, abyste je zaujali.
1 730 000 Kč
hodnota projektu
173 000 Kč
cena za výstup
Hledáme podílníky

Innovation Farm

Pokud je trh s vašimi produkty saturován, nebo prodej už nejde zkrátka tak dobře jako dřív, na vině může být zastaralý obchodní model nerespektující současné trendy. Jednou z možných cest opětovného a dlouhodobě udržitelného navýšení tržeb je pokusit se změnit obchodní model - převést prodej produktů na službu. Službu sdílení věcí.
15. 2. 2017
konec rezervace
2 560 000 Kč
hodnota projektu
28. 4. 2017
dodání výstupů
256 000 Kč
cena za podíl
Výstupy publikovány

Silver Heroes 2016 - Česko a Slovensko

Jedinečná studie zaměřená na identifikaci obchodně využitelného potenciálu 1/4 české a slovenské populace padesátníků a šedesátníků, kteří jsou držiteli minimálně 50% národního bohatství v obou zemích. Detailní analýza jejich hodnot, životních stylů, potřeb a preferencí napříč 10 oblastmi života. Insighty a konkrétní příležitosti pro relevantní komunikaci a aktivaci značek, produktů a služeb směrem k této cílové skupině. Detailní a neschématická segmentace umožňující identifikovat možné synergie mezi Stříbrnými a hlavními cílovými skupinami značek a služeb.
5 750 000 Kč
hodnota projektu
575 000 Kč
cena za výstup
Výstupy publikovány

Shopper Engagement Study

Odhaluje rozhodování českých nakupujících napříč kategoriemi.
2 070 000 Kč
hodnota projektu
207 000 Kč
cena za výstup
Nerealizováno

Co, proč a jak děláme na Internetu?

Tvrdá (pozorovaná) data kombinujeme s "měkkými" (výzkumnými) vysvětleními. Díky schopnosti interpretovat "Big Data" vytváříme "Full Picture" pro lepší pochopení chování lidí na internetu. Při zapojení více klientů lze měřit a "zkoumat" na dostatečně robustním vzorku reprezentativním pro internetovou populaci.
Nerealizováno

Predikce úspěšnosti nových konceptů

Před nákladnou investicí do vývoje nového konceptu je vždy jistá míra nejistoty. Co když koncept nebude úspěšný a vynaložený čas a peníze vyjdou na zmar? Pro bezpečné uvedení konceptu na trh dává velký smysl koncept nejprve kvantitativně otestovat s využitím unikátní metody prediktivních trhů.
Nerealizováno

Benchmarking kvality kontaktních call center

Konstantní tlak na zvyšování kvality kontaktních call center musí být řízen zpětnou vazbou od volajících stojící na jednoduché a snadno pochopitelné metrice (NPS) vč. spontánních důvodů (ne)doporučení
Nerealizováno

Výkonnost emailového kontaktního centra

Jak Vaše firma elektronicky komunikuje se svými zákazníky? Je lepší než ostatní, ať už v dané industry nebo v jiných industries?
Nerealizováno

Retail Space Heatmaps

Chtěli byste mít detailně zmapovaný pohyb zákazníků po prodejnách?
Nerealizováno

EET

Jedná se o zákonnou povinnost pro podnikatele a příležitost pro klienty z řad telco, bankovnictví a ICT
Nerealizováno

Smart Home

Produkty a služby pro inteligentní domácnost (Smart Home) se pomalu ale jistě stávají každodenní součástí našich životů. Zjistěte, nakolik jsou již české domácnosti vybaveny produkty a službami Smart Home a kde leží potenciál prodeje. Pokrýváme všechny stěžejní kategorie Smart Home - zabezpečení a ochrana (Security & Control), energie a osvětlení (Energy & Lightning), zábava a konektivita (Entertainment & Connectivity), zdraví (Smart Health) a inteligentní spotřebiče (Smart Appliances). Inspirujte se pro budoucnost od těch, kdo ji tvoří - LEC (Leading- Edge Consumers).
Nerealizováno

Jak jednoduše zvýšit engagement a aktivitu zákazníků pomocí Gamification?

Trendem v motivaci zákazníků je gamification - přinášení emocí do obchodního vztahu. Ne každá hra je úspěšná z pohledů zákazníků a ještě méně je těch úspěšných z pohledu firem. Pokud pochopíte principy úspěšných her, dokážete motivovat zákazníky a zároveň je u toho bavit.
Nerealizováno

V čem jsou české děti jiné?

Projekt vychází z poznatků 10ti letého zkoumání českých dětí a matek a není jen ad-hoc příspěvkem ke zkoumání Centennials. Smyslem porovnání zemí Visegrádu je potvrdit či vyvrátit mýty o globálním charakteru této generace, tedy otestovat, jak významné jsou dnes diference mezi zeměmi a marketéři tak MUSÍ RESPEKTOVAT NÁRODNÍ SPECIFIKA či zda se můžeme bez obav inspirovat světovými trendy a strategiemi bez rizika ztráty relevance.
Nerealizováno

LifeJobs

Klienti řeší prioritizaci zdrojů mezi současným a novým byznysem. Pro alokaci zdrojů do nového byznysu potřebují jasně definovaný potenciál takového byznysu (v Kč). Potenciál je hlavním determinátorem velikosti rozpočtu, který Klient na inovaci vyčlení. LifeJobs identifikují právě takový potenciál a k němu vymezují i “inovační platformu” nad, kterou má inovace vzniknout.
Nerealizováno

RedNex(t). Studie Vesničana 2.1.

Obyvatelé malých sídel (do 5K obyv.) jsou velkou a přitom značně specifickou skupinou, která se často ocitá mimo hledáčky značkového cílení, mimo každodenní dosah moderního trhu, sales-force, pobočkových sítí, infrastruktury, atd. A přesto realizují výraznou část objemů spotřeby, jsou klienty řady vašich služeb. Část transakcí a spotřeby realizují na tradičním trhu, část (jak velkou?) přenášejí na on-line, utrácejí ve spádových městech a v neposlední řadě je obsluhuje i D2D. Za posledních 20 let se přitom měnila i skladba této populace a představa tradičního "vesničana" se komplikuje. Jak žijí? Jaké mají hodnoty a aspirace? Které jejich potřeby zůstávají nenaplněné a které lze naplnit více nebo revolučněji? V čem tkví jejich potenciál a jak ho odemykat? Jak je obsloužit? Z města? On-line? V kamenných obchodech? Jinak?
Nerealizováno

Umělá inteligence v našich životech a byznysech

V oblasti artificial intelligence se každý měsíc vynoří řada novinek, které brzy zasáhnou do našeho života, práce, výroby, vzdělávání, podnikání, zdraví a v některých oborech nepochybně způsobí disrupci. Musíme se připravit a učit se, jak s AI žít a jak ji využít.